Nên Đọc : Đọc Kỹ Một Số Lưu Ý

Bản PATH Kiemthecolong.com(auto có sẳn trong fodergame)

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
Kiemthecolong 700MB Link Google (Nhanh Hơn) 08/02/2022

Bản FULL PAK Kiếm Thế Cổ Long (bản chuẩn VNG mình đã update đầy đủ, auto có sẳn trong fodergame)

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
Kiemthecolong < 8.0Gb Link Google 08/02/2022