GIỜ BOSS TRONG NGÀY

  Thời gian

  Thưởng

  LƯU Ý: BOSS HOÀNG KIM RẤT KHỎE VÀ TRÂU, SĂN BOSS THEO TỘC HOẶC BANG HỘI, BỊ ĐÁNH CHẾT Ở BẢN ĐỒ BOSS KHÔNG THỂ HỒI SINH
  BOSS 45

  02H00,09H30,15H30,19H30,22H30

  Thưởng Cứng

  7 Vạn Đồng/con

  Tinh Hoạt Khí 1000

   

  RanDom

   huyền tinh 4-5

  BOSS 75 02H02,09H32,15H32,19H32,22H32

  Thưởng Cứng

  10 Vạn Đồng/con

  Tinh Hoạt Khí 2000

  RanDom

   huyền tinh 4-5

  BOSS 95  15H35, 19H35, 22H35

  Thưởng Cứng

  bảo rương giày du long

  ngựa phiên vũ vĩnh viển

  Tinh Hoạt Khí 3000

  RanDom

  Huyền tinh 4-5

  random Bí Kíp Đồng Hành Trung, Cao

   

  + bang hội không ăn được boss , có thể thả lại 3 boss 1 ngày (bằng 80% boss thật và thưởng cứng giày du long)

  + Điều kiện thành viên và bang chủ tham gia tống kim để ghép tín vật, thả boss tại chiến trường cổ, tập trung đủ 60 thành viên từ 0h01 đến 14h00, sau khi thả boss hệ thống tự khóa map bang khác ko thể vào

  TẦN THỦY HOÀNG

  15H40 VÀ 22H40

  TẠI TẦNG 1

  Thưởng Cứng

  4 hòa thị ngọc

  random huyền tinh

  4 -6

   

  + bang hội không ăn được boss , có thể thả lại boss 1 con 1 ngày (bằng 80% boss thật và thưởng cứng 4 hòa thị ngọc)

  + Điều kiện thành viên và bang chủ tham gia tống kim để ghép tín vật, thả boss tại kỳ liên sơn, tập trung đủ 60 thành viên từ 0h01 đến 14h00, sau khi thả boss hệ thống tự khóa map bang khác ko thể vào