Trang Chủ


GIỜ BOSS TRONG NGÀY

Thời gian

Thưởng

BOSS 45

02H00,09H30,15H30,19H30,22H30

Thưởng Cứng

3 Vạn Đồng/con

RanDom

 huyền tinh 4-5

BOSS 75 02H02,09H32,15H32,19H32,22H32

Thưởng Cứng

5 Vạn Đồng/con

RanDom

 huyền tinh 4-5

BOSS 95  15H35, 19H35, 22H35

Thưởng Cứng

10 vạn đồng/ con

ngựa phiên vũ vĩnh viển

RanDom

Huyền tinh 5-8

random Bí Kíp Đồng Hành Sơ Trung Cao

TẦN THỦY HOÀNG

15H40 VÀ 22H40

TẠI TẦNG 1

Thưởng Cứng

50 Vạn Đồng/con

4 Nguyên Liệu Rồng

RanDom

 huyền tinh 5-8

Random Hoa Thị Ngọc từ 0 - 10

BOSS BANG HỘI 19H00 Tại Npc Bang Hội Phượng Tường

RanDom

 huyền tinh 5-8

random Hoa Thị Ngọc 0 - 10

random bí kíp đồng hành ĐB