Trang Chủ


HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY

Thời gian

Thưởng

BHD

Cách 1 tiếng  1 lần trừ  các giờ tống kim và Rạng Sáng Từ 2H00

Mỗi Ngày 1 Lần

Tính Theo Tầng

1 Vạn Đồng/ Ải

5000000 exp

1.5 vạn đồng khóa

5 vạn bạc khóa

1 huyền tinh 6

50 tiền du long

BỎ LỠ HOẠT ĐỘNG MUA LẠI GIÁ 0Đ 100% THƯỞNG

BVD Mỗi Ngày 10 Lần

10000000 exp

1.5 vạn đồng khóa

5 vạn bạc khóa

1 huyền tinh 6

50 tiền du long

BỎ LỠ HOẠT ĐỘNG MUA LẠI GIÁ 0Đ 100% THƯỞNG

TDC 

Cách 30 phút có 1 lần trừ các giờ  Tống Kim

Tính Theo Ải

50 tiền du long

4000000 exp

1.5 vạn đồng khóa

5 vạn bạc khóa

1 huyền tinh 6

BỎ LỠ HOẠT ĐỘNG MUA LẠI GIÁ 0Đ 100% THƯỞNG

Quân Doanh

Cách 1 tiếng 1 lần trừ các giờ Tống Kim

Mỗi Ngày 1 Lần

1 Vạn Đồng/ Ải

1 huyền tinh 7

50 Tiền Du Long

10000000 exp

1.5 vạn đồng khóa

5 vạn bạc khóa

BỎ LỠ HOẠT ĐỘNG MUA LẠI GIÁ 0Đ 100% THƯỞNG

Tống Kim

 

11h00-17h00-21h00-23h00

 

Thưởng  Top (tính mọi trận tống kim)

Top 1: 10 Vạn Đồng - 5k Tinh Thoạt Lực (Từ 21h00-23h00 X2 THL và 1 Lần Tích Lũy Tống Kim Lên Ngựa mặt Nạ)

Top 2 : 9 Vạn Đồng - 4k Tinh Hoạt Lực(Từ 21h00-23h00 X2 THL và 1 Lần Tích Lũy Tống Kim Lên Ngựa mặt Nạ)

Top 3: 8 vạn - 3k Tinh Hoạt Lực(Từ 21h00-23h00 X2 THL và 1 Lần Tích Lũy Tống Kim Lên Ngựa mặt Nạ)

Top 4-10: 7 vạn - 3k Tinh Hoạt Lực(Từ 21h00-23h00 X2 THL và 1 Lần Tích Lũy Tống Kim Lên Ngựa mặt Nạ)

Top 11-20: 5 vạn + 3k Tinh Hoạt Lực (Từ 21h00-23h00 X2 THL và 1 Lần Tích Lũy Tống Kim Lên Ngựa mặt Nạ)

900-2500

5000 Đồng , 10000000 exp, 1.5 van đồng khóa, 5 vạn bạc khóa, 1 huyền tinh 7, 100 tiền du long, 3 Rương Đồng Hành , 1 Vật Phẩm Bang Hội , linh hồn rồng

2500 - 5000

1.5 Vạn Đồng 10000000 exp, 1.5 van đồng khóa, 5 vạn bạc khóa, 1 huyền tinh 7, 100 tiền du long, 5 Rương Đồng Hành , 1 Vật Phẩm Bang Hội, linh hồn rồng

5000-10000

2.5 Vạn Đồng 10000000 exp, 1.5 van đồng khóa, 5 vạn bạc khóa, 2 huyền tinh 7, 100 tiền du long, 7 Rương Đồng Hành ,  Vật Phẩm Bang Hội, 2 linh hồn rồng

10000-15000

3 Vạn Đồng 20000000 exp, 2 van đồng khóa, 20 vạn bạc khóa, 2 huyền tinh 7, 150 tiền du long, 12 Rương Đồng Hành ,  Vật Phẩm Bang Hội, 2 linh hồn rồng

15000-20000

4 Vạn Đồng 20000000 exp, 10 van đồng khóa, 40 vạn bạc khóa,  huyền tinh 8, 150 tiền du long, 15 Rương Đồng Hành ,  Vật Phẩm Bang Hội, 2 linh hồn rồng

20000-40000

4.5 Vạn Đồng 20000000 exp, 10 van đồng khóa, 50 vạn bạc khóa,  huyền tinh 9, 200 tiền du long, 22 Rương Đồng Hành ,  Vật Phẩm Bang Hội, 3 linh hồn rồng

BỎ LỠ HOẠT ĐỘNG MUA LẠI GIÁ 0Đ 100% THƯỞNG

Thi Đấu Ngũ hành 18h00-18h50

Thua:

1 Vạn đồng

500 Ngũ Hành Hồn Thạch

Vô Địch Ngũ Hành

5 Vạn Đồng

10 Vạn Đồng Khóa

20 Vạn Bạc Khóa

1 Hòa Thị Bích(khóa)

1000 Ngũ Hành Hồn Thạch

Minh Chủ Võ Lâm

1 Hòa Thị Bích

1 Huyền Tinh 9 Không Khóa

BỎ LỠ HOẠT ĐỘNG MUA LẠI GIÁ 0Đ 100% THƯỞNG

Khu Vực Bang Tất Cả Các Giờ Trừ các giờ Tống Kim (boss xuất hiện 19h00)

Tiêu Diệt Quái Nhận 2 Đồng/ Con

Có Cơ Hội Rớt Danh Bổ Lệnh

19h00 

Xuất Hiện Boss Thành Cổ

Tần Thủy Hoàng Chiều 15h40 ,Tối 22h40 Xuất Hiện Tại Tầng 1