HOẠT ĐỘNG HÀNG TUẦN

  Thời gian

  Thưởng

  NHIỆM VỤ THƯƠNG HỘI

  Có Thể Nhận Lại Hoạt Động, cộng dồn theo tuần, nhận max hoạt động không thể tham gia nhiệm vụ

  Bước 1-30 Mỗi Bước Thưởng 1 Huyền Tinh 6, 20 Bạc Thường

  Bước 40: 10 Vạn Đồng + 1 Huyền Tinh 7 + 20.000 Tinh Hoạt Lực

  Thứ 2 Liên đấu

  Đang Cập Nhật

   

  Thứ 3

  Loạn Chiến

  Báo Danh Tại Npc Trưởng Môn Phái

  19h30 Báo Danh 20h00 Đánh

  LOẠN CHIÊN

  LỆNH BÀI THI ĐẤU MÔN PHÁI CÓ THỂ ĐỔI ĐỒNG Ở LỄ QUAN

  Top 1: 150 Vạn Đồng, 20v Đồng Khóa, 20 Vạn Bạc Khóa, Lệnh Bài Xây Tượng

  Top 2: 100 Vạn Đồng, 20v Đồng Khóa, 20 Vạn Bạc Khóa

  Top 3: 90 Vạn Đồng, 20v Đồng Khóa, 20 Vạn Bạc Khóa

  Top 4: 50 Vạn Đồng, 20v Đồng Khóa, 20 Vạn Bạc Khóa

  Top 5-7: 30 Vạn Đồng, 20v Đồng Khóa, 20 Vạn Bạc Khóa

  Top 8-16: 20 Vạn Đồng, 20v Đồng Khóa, 20 Vạn Bạc Khóa

  Thứ 4

  Liên đấu

  Đang Cập Nhật
  Thứ 5

   

  Giải Tống Kim

  21h thứ 5 hàng tuần từ top 1- 10 Nhận 100 Vạn Đồngtop 11-20 nhận 50 Vạn Đồng

  TỰ CỘNG VÀO NHÂN VẬT KHI KẾT THÚC TRẬN

  Thứ 6

   

  Bang Chủ Báo Danh 19h50 - 20h00 Đánh

  20h30 Thành Chủ Xuất Hiện

  20h50 Kết Thúc

  (Chiến Thằng Tính Theo Tổng Điểm)

  CÔNG THÀNH CHIẾN

  (CÓ THỂ NHẬN LẠI HOẠT ĐỘNG)

  Giết Địch Nhận 1 Điểm Tích Lũy Bang Hội

  Hạ Gục Trụ Nhận 30 Điểm Tích Lũy Bang Hội

  20h30 Giết Chết Thành Chủ Nhận 200 Van Đồng

  BANG CHỦ TOP 1: 200 Vạn Đồng - 500 Tiền Du Long

  Thành Viên TOP 1: 3 Vạn Đồng - 500 Tiền Du Long

  Bang Chủ Và Thành Viên Top 2 - 4: 2 Vạn Đồng - 500 Tiền Du Long

  Thứ 7

  19h31 Tuyên Chiến, 20H00 Đánh 21h Kết Thúc

  TRANH ĐOẠT

  CHÚ Ý: QUÁI TRANH ĐOẠT RẤT MẠNH VÀ TRÂU, GIẢM THIỂU TRƯỜNG HỢP TẠO CHỊP LẬP BANG LẤY ẤN

  Rương Tranh Đoạt Mở Random

  10 Ngũ Hành Hồn Thạch

  Thưởng Khi Tham Gia

  20 Vạn Đồng Khóa

  GIỚI HẠN CẤP HỆ THỐNG ẤN

  Từ Trí Sự Đến Tư Mã yêu cầu cấp 80

  Thái Thú yêu cầu cấp 90

  Thiếu Khanh - Thừa Tướng yêu cầu cấp 100

  Hoàng Đế yêu cầu cấp 120

  Kỹ năng Hóa giải sát thương ấn giảm từ 4% xuống 2%

  ẤN KHÔNG SỬ DỤNG Ở CÁC HOẠT ĐỘNG PK ĐƠN, ĐÔI

  CN

  19h31 Tuyên Chiến, 20H00 Đánh 21h Kết Thúc

  TRANH ĐOẠT

  CHÚ Ý: QUÁI TRANH ĐOẠT RẤT MẠNH VÀ TRÂU, GIẢM THIỂU TRƯỜNG HỢP TẠO CHỊP LẬP BANG LẤY ẤN

  Rương Tranh Đoạt Mở Random

  10 Ngũ Hành Hồn Thạch

  Thưởng Khi Tham Gia

  20 Vạn Đồng Khóa

   

  Thái Thú yêu cầu cấp 90

  Thiếu Khanh - Thừa Tướng yêu cầu cấp 100

  Hoàng Đế yêu cầu cấp 120

  Kỹ năng Hóa giải sát thương ấn giảm từ 4% xuống 2%

  ẤN KHÔNG SỬ DỤNG Ở CÁC HOẠT ĐỘNG PK ĐƠN, ĐÔI