VIETCOMBANK: HỒ NGỌC TUÂN 0271001069732

  LỜI NHẮN: "TÊN TÀI KHOẢN GAME "

  TỶ LỆ 100.000 VND = 150 VẠN ĐỒNG

  CHÚ Ý ACC XE CÓ MỐC NẠP SẼ BỊ MẤT KẾT NỐI

  NHẬN TẠI NPC CỔ PHONG HÀ PHƯỢNG TƯỜNG

  MỐC NẠP VND

  MỐC 1: 200,000 VND

  3 Túi 24 ô, 1 lệnh bài mở rộng rương 3

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  MỐC 2: 500,000 VND

  mặt nạ huyền vũ

  ------------------------------

  MỐC 3: 1,000,000 VND

  NGỰA KHÓA ỨC VÂN, TRỤC NHẬT,PHIÊN VŨ, LĂNG THIÊN  + ONLINE NHẬN 30 PHÚT 1 LẦN LAK 10 (KHÔNG CÓ MỐC NHẬN LAK 8)

  ------------------------------

  MỐC 4: 2,000,000 VND

  mặt nạ chu tước

   

  ------------------------------

  MỐC 3: 3,000,000 VND

  Chuyển Trang Bị Cường Hóa 16 không giới hạn

  +  mua THL được thêm 5000

  MỐC 5: 5,000,000 VND

  ------------------------------

  CÀY MỐC VẬT PHẨM MỐC NẠP HÌNH THỨC SỐ TRẬN TỐNG KIM

  NHẬN TẠI NPC HOẠT ĐỘNG

  KIỂM TRA SỐ LẦN TÍCH LŨY TỐNG KIM TRONG TÚI TÂN THỦ- THÔNG TIN NHÂN VẬT

  TÍCH LŨY 120 TRẬN TỐNG KIM (TRẬN 21H + 23H ĐƯỢC X2 TÍCH LŨY)

  TÍCH LŨY 200 TRẬN TỐNG KIM (TRẬN 21H + 23H ĐƯỢC X2 TÍCH LŨY)

  TÍCH LŨY 280 TRẬN TỐNG KIM (TRẬN 21H + 23H ĐƯỢC X2 TÍCH LŨY)