Trang Chủ

NHẬN TẠI NPC CỔ PHONG HÀ PHƯỢNG TƯỜNG

MỐC 1: 200,000 VND

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MỐC 2: 500,000 VND

ngoại trang(trang trí) + mặt nạ

------------------------------

MỐC 3: 1,000,000 VND

ỨC VÂN, TRỤC NHẬT +  ngoại trang (trang trí) + online nhận lắc 10 (30 phút 1 lần tối đa 4 lần trên ngày) + CẤP CHẾ TẠO 120

------------------------------

MỐC 4: 2,000,000 VND

ngoại trang(trang trí) + mặt nạ + 1 vạn tiền du long + Chuyển Hóa Trang Bị Không Tốn Phí(trang bị 16)+ online nhận 15 vỏ sò vàng + 2500 tinh hoạt lực (30 phút 1 lần tối đa 4 lần trên ngày)

 

------------------------------

MỐC 5: 5,000,000 VND

ngoại trang (trang trí) + bộ ngựa(3 con) + Mặt Nạ Yến Thập Tam(Mở Khi Máy Chủ Đủ 30 Ngày)

------------------------------

MỐC 6: 10,000,000 VND(MỞ SAU KHI MÁY CHỦ ĐẠT 2 THÁNG TUỔI)

NGẠO NGÔ HIÊN VIÊN + ff 10 vĩnh viễn

 

MỐC 6: 15,000,000 VND(MỞ SAU KHI MÁY CHỦ ĐẠT 2 THÁNG TUỔI)

mặt nạ cao cấp + Hồng long xích diệm + mở rương NHHT trên trấn thành không khóa